Milano

Cafe og Restaurant

Var i Milano og koset oss på restauranter og cafe og hadde det fantastisk i den flotte byen.