Fredrikstad

Grisling av brød

Jeg har vokst opp i Fredrikstad på et gartneri, på hovedhuset er det en gammel baker ovn i kjelleren. Hadde med bakermesterne Kristen Thoresen og Tor Lund som skulle vise meg grisling av brød på gamle måten. Laget wienerbrød på forvarmen og julekake på ettervarmen. Virkelig morsomt å jobben med de kunnskapsrike gutta. Hadde også med pappa som hjalp til å fyre opp ovnen.

Grisling er en bakemetode som tidligere ble brukt ved steking av brød. Når brødet var ferdig hevet, ble det snittet med 5-6 snitt i overflaten og skjøvet på lange trefjeler, kalt grisler eller skyvestaker, over sterk varme til det ble dannet en hinne på overflaten. Deretter ble brødet tatt ut og snudd, gitt tre snitt i bunnen og skjøvet inn på nytt. Grislene ble strødd med «bøkemel» (fin sagflis) for at brødet ikke skulle sette seg fast. Etter denne behandlingen kunne brødene lettere håndteres, og de ble da skjøvet i lange rader og stekt ferdig